ZVS holding, a.s.

Rating a informácie o ZVS holding, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre ZVS holding, a.s. 24576 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 45180. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 94.7880% spoločností je horších ako ZVS holding, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti ZVS holding, a.s." href="http://zvs-holding.sk-rating.com/">
   <img src="http://zvs-holding.sk-rating.com/zvs-holding.png" width="150" height="25" alt="Rating ZVS holding, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating ZVS holding, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia